Mua Bán Nhà Ở Mỹ

Phone:
714.383.3217
Fax:
888.635.6540
Contact Us

About Us

Tôi là Nguyễn Huy Động, owner của Facebook group Mua Bán Nhà Ở Mỹ MBNOM), https://www.facebook.com/groups/muabannhaomy, broker và owner của CitiHome chuyên mua bán bất động sản ở Los Angeles, Orange counties tiểu bang California và phụ cận, làm mortgage loan cho hai tiểu bang California và Texas.

Có rất nhiều members của MBNOM hởi tôi có lo mua bán nhà và làm loan ở các chỗ khác không, nếu biết người nào tin cẩn thì giới thiệu cho họ. Do đó tôi đẫ lập ra trang web www.mbnom.com mục đích giúp khách Việt Nam tìm RE Agent Việt Nam, Loan Officer Việt Nam và giúp RE Agent Việt Nam, Loan Officer Việt Nam có thêm khách.


I am “Don” Dong Nguyen, owner of Facebook group Mua Bán Nhà Ở Mỹ (MBNOM), https://www.facebook.com/groups/muabannhaomy, broker and owner of CitiHome specializing in real estate operating in Los Angeles, Oranger counties, California and surrounding areas, provide mortgage loan for state of California and Texas.

There have been many members of MBNOM asking if I can buy and sell houses and make loans in other places? if I know someone who is trustworthy, please recommend. Therefore, I have created a website www.mbnom.com to help Vietnamese customers find Vietnamese RE Agents, MLO and help Vietnamese RE Agents, MLO get more Vietnamese customers.