Mua Bán Nhà Ở Mỹ

Phone:
714.383.3217
Fax:
888.635.6540
Contact Us

Find A MBNOM Partner Agent

Đây là cách thức:

  1. Cho chúng tôi biết thông tin về ngôi nhà bạn muốn mua hoặc bán
  2. Chúng tôi sẽ tuyển chọn Agent chuyên về khu vực của bạn, thích hợp vói bạn và giới thiệu cho bạn trong vài giờ (tối đa là 24 giờ) sau khi bạn điền đơn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
  3. Sau khi bạn text, điện thoại hoặc email cho agent chúng tôi giới thiêu, xin vui lòng báo chúng tôi biết nếu agent đó không trả lời bạn trong vòng 4 tiếng.. 

Hãy điền vào mẫu dưới đây:

Tìm môt MBNOM Agent