CitiHome

License #: 00895249

Phone:
818.383.8569
Fax:
888.635.6540
Contact Us

CitiHome

License #: 00895249

Phone:
818.383.8569
Fax:
888.635.6540
Contact Us

Mua Nhà

Các bạn có thể tìm nhà trên Zillow, Redfin....để biết sơ bộ về những căn nhà mình muốn, tuy nhiên những website này không cung cấp cho bạn đầy đủ chi tiết bằng Realtor của CitiHome.

 
Mua Nhà Giản Dị, Dễ Dàng Với CitiHome!

1. Động Nguyễn với các phụ tá luôn luôn làm việc với tim óc giúp quý vị làm chủ căn nhà mơ ước hoặc cơ sở thương mại và hưởng lợi trong việc đầu tư vào địa ốc. Đây là việc rất quan trọng vì vốn đầu tư vào bất động sản không phải là nhỏ.

2. Trước hết, Broker Động Nguyễn sẽ giúp quý vị được pre-approved với direct lender uy tín, để được biết sẽ mua được căn nhà với giá bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền để đóng hồ sơ, và sẽ trả tiền nhà bao nhiêu một tháng – đồng thời giúp quý vị chuẩn bị để có được một chương trình mượn tiền thích hợp nhất, với tiền lời thấp nhất, và lệ phí nhẹ nhàng nhất.

3. Sau khi đã được pre-approved, Broker Động Nguyễn và các phụ tá sẽ giúp quý vị tuyển chọn và dẫn quý vị đi xem tất cả những nhà quý vị muốn xem cho đến lúc quý vị lựa chọn được một căn nhà vừa ý.

4. Broker Động Nguyễn sẽ dùng khả năng quý giá cũng như lương tâm chức nghiệp để giúp quý vị offer và thương lượng cho đến lúc offer được chấp thuận với giá cả và điều kiện tốt nhất cho quý vị.

5. Sau khi offer đã được chấp thuận, Team Động Nguyễn sẽ giúp mở escrow, thuê người kiểm tra nhà, đòi hỏi sửa chữa, giải thích mọi giấy tờ, và nhất là theo dõi thủ tục mượn tiền để hồ sơ được kết thúc suông sẻ và nhanh chóng.

6.  Với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, Broker Động Nguyễn sẽ giúp bạn có được chương trình mượn tiền thích hợp nhất với hoàn cảnh của bạn, để có được tiền lời thấp nhất và lệ phí nhẹ nhàng nhất!

 

Have Questions?

At CitiHome we uphold an ongoing commitment to providing an elevated level of personal service. Our clients come first, and as a result, they are able to achieve more than they ever dreamed with their real estate investment.

Because we expect more from our associates, you can expect more from us when it comes to the important sale or purchase of your property. When it comes to your next move, we want you to experience the difference exceptional real estate service can make.

Contact us today, for free real estate advice, to find your nearest sales associate or to find your dream home!